×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128272705 در تماس باشید.

رأی شماره 17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افرادی که قبل از تصویب آئین‌نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه به عنوان نخبه شناخته شده‌اند از تاریخ تصویب آئین‌نامه از مزایای مندرج در آن بهره‌مند می‌گردند


رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست


رأی شماره 908 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص محدود و مقیدنمودن تبصره ماده6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب1383 به کسانی که همسر آنان بعد از ازدواج معلول شده‌اند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام اجرائی است


آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی


رأی وحدت رویه شماره 715 هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخصوص اینکه آراء دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است


مصوبه اصلاحی « اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب»


مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری»


قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن


نحوه محاسبه ارزش مهریه وجه رایج کشور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر قلعه‌گنج


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نقاب


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چوبر


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص « تصویب مکان زمین واقع در جوار روستای بنه نعیمه به منظور تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل (تشریفات) آمادگی، مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب 2000 میلادی


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو


اصلاحیه فصل سوم از بخش سوم آئین‌نامه اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین اراضی موردنیاز مسکن مهر شهر ایلام


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر فهرج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی کالدشت (هشت بهشت)، احمدآباد و محک و به محدوده شهر دماوند


آئین‌نامه قانون « اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال 1359 شورای انقلاب» مصوب 13 5 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام