×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.

قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎های تحصیلات تکمیلی و تخصصی


قانون موافقتنامه همکاریهای گردشگری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لبنان


قانون چگونگی اعتراض کارکنان مشمول قوانین استخدامی نیروهای مسلح نسبت به آراء صادره از هیأتهای رسیدگی به تخلفات انضباطی


آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه « اصلاح و تکمیل بندهای 10 و 11 و الحاق یک بند جدید به مصوبه سیاست‌ها و راهبردهای ارتقاء و توسعه فناوری نانو


مصوبه « اصلاح بند 1 ماده 6 اصلاحی اساسنامه صندوق حمایت از پژوهشگران (مصوب جلسه 536 مورخ 18 1 1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی)»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ارومیه


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هجدک


قانون استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهرمان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر منوجان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوپار


اصلاح آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جدید امیرکبیر


تنفیذ مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فرمهین


اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر عنبرآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ضوابط کلی مطالعات امکان‌سنجی، مکان‌یابی و احداث باغستانهای کشور


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جایزان