×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 5 هکتار اراضی موردنیاز مسکن مهر به محدوده شهر همدان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سلماس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تأمین مسکن مهر شهر رامهرمز


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت‌های اساسی دورود (الحاق اراضی و تغییر کاربری اراضی) به منظور اختصاص به مسکن مهر


قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85)و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


ضوابط اعطای تسهیلات به منظور تسهیل و تسریع در اتمام پروژه‌های سازندگان مسکن و تخصیص آنها به متقاضیان مسکن مهر


قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1372


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع مدیریت منظر فرهنگی بم


قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی دو جانبه در امور کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند


قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی


قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه در زمینه حفظ نباتات


افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی


تمدید مدت آزمایشی قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28 6 1378


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی (88) قلم از کالاهای مشمول ردیفهای تعرفه، به شرح جداول


نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه « تأیید انتخاب اعضای حقیقی هیأت امنای انجمن آثار و مفاخر فرهنگی»


آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری


مصوبه «عضویت رئیس شورای‌عالی استانها در ترکیب شورای فرهنگ عمومی در قالب الحاق یک بند جدید به ماده 2 آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی


مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور»