×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

اصلاح ماده 9 آئین نامه تعیین برنده مناقصه مصوب 20 مهرماه 1353 هیأت وزیران


قانون نفت مصوب 1353


الحاق تبصره به ماده 15 آئین نامه اموال دولتی


آئین نامه تکمیل آئین نامه اجرائی تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور (موضوع آئین نامه استفاده از اتومبیل های دولتی)


بخشنامه راجع به درخواست وجه از خزانه درباره طرحهای عمرانی


آئین نامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت ( موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه)


تصویبنامه راجع به اصلاح آئین نامه اجرائی قانون اجازه تاسیس مطب


تصویبنامه اجازه انعقاد قرارداد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وکلاء دادگستری جهت اقامه یا تعقیب یا دفاع دعاوی


آئین نامه منع خرید اشیاء تجملی


دستورالعمل در مورد نحوه فروش اتومبیلهای دولتی


آئین نامه اجرائی استفاده از اتومبیلهای دولتی موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 کل کشور


دستورالعمل در مورد افتتاح اعتبار اسنادی و حواله های ارزی


آئین نامه تشخیص صلاحیت و طبقه بندی مهندسان مشاور


آئین نامه ارجاع کار به پیمانکاران ساختمانی و تأسیساتی


آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی


آئین نامه ارجاع کار به مهندسان مشاور و مؤسسات علمی و تخصصی


آئین نامه تعیین برنده مناقصه


اختیار استانداران و فرمانداران کل در مورد اجرای آئین نامه اموال دولتی


آئین نامه اموال دولتی


دستورالعمل اجرای ماده 74 قانون محاسبات عمومی در مورد ارسال محاسبه ماهانه