×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص استقرار و احداث واحدهای صنعتی در داخل شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان زرندیه


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای جواد قناعت، استاندار گلستان به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد اجرای پروژه‌ راه جنگل گلستان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 5 2 هکتار به محدوده شهر تسوج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ضوابط طرحهای توسعه و عمران، کنترل ساخت و ساز و اجراء پروژه‌های عمرانی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 6 5 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر قره آغاج


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 9 هکتاربه صورت توسعه منفصل به محدوده شهر باسمنج


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت‌های اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر جدید سهند


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 2 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر ورزقان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 5 2 هکتار به محدوده شهر ترک


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 2 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر تیکمه‌داش


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 6 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر ترکمانچای


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 10 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر گوگان


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 5 2 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر کشکسرای


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق 8 هکتار به صورت توسعه منفصل به محدوده شهر شندآباد


مصوبه « تأیید انتخاب 4 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان


اصلاح تبصره (1)ماده (30) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


آیین‎نامه تصویب پروژه‎های ساز و کار توسعه پاک در چارچوب پروتکل کیوتو توسط مرجع صلاحیتدار ملی در جمهوری اسلامی ایران


آیین‌نامه اجرایی اعتبار هزینه‌ای جزء (9) ردیف (550000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند (26) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور