×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09136888863 در تماس باشید.

نظریه در مورد پروانه کسب یاکار از نظرتعلق مالیات


در مورد قابل قبول بودن جریمه تاخیر پرداخت وام دریافتی برای تشخیص مالیات


مالیات مربوط به صندوقهای تعاون اسلامی


نظریه در مورد ماده 69 قانون مالیاتهای مستقیم


نظریه در مورد بند د ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم


نحوه محاسبه درآمد مشمول مالیات حقوق واگذاری محل


کمک هزینه عائله مندی کارکنان دولت مشمول مالیات نیست


نظریه در مورد ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم


عدم شمول قانون موسسات ترابری جاده ای به راه آهن از نظر مالیات


در مورد معافیت مالیاتی حاصل از فعالیت های کشاورزی


چگونگی ارزیابی حقوق استیجاری عرصه ملک برای تشخیص مالیات


در مورد عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ازطرف کارخانه داران برای تشخیص مالیات


تکلیف کارفرما برموردکسرحق بیمه عمر


وضعیت مالیاتی شرکتهای تابعه وزارت نفت


معافیت مالیاتی پاداش سنوات خدمت قبل از بازنشستگی


معافیت مالیاتی جز الف تبصره 43 قانون بودجه سال 1364


معافیت مالیاتی فروش با انتقال اشجار


نحوه اعتراض کتبی مودیان مالیاتی


عدم تاثیرتاریخ انحلال شخصی حقوقی درنحوه محاسبه مالیات نقل و انتقال املاک شرکت منحله


راجع به مدیران موقت واحدهای تولیدی در مورد مالیات - ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی آنها مصوب محسوب شود