×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

مالیات تقسیم نامه های تنظیمی از اول سال 1368 به بعد


مطالبه مالیات مربوط به عملیات پیمانکاری ازکارفرما


پرداختهای وزارت فرهنگ وآموزش عالی از نظرمالیات


ضریب مالیاتی برخی از رشته های پزشکی


در مورد مقررات موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم


معافیتهای مالیاتی شرکتهای تعاونی


معافیت مالیاتی خانه های سازمانی


شمول ماده 62 قانون مالیاتهای مستقیم به املاکی که در قسمتی ازآن محل کسب خالی قرار دارد


استرداد مالیات مکسوره حقوق


معافیت مالیاتی پزشکان و پیراپزشکان


نحوه احتساب مالیات تقسیم و افراز املاک مشاع


نرخ مالیات حق التدریس


املاک مورد تملک کمیته امام برای تعلق مالیات مربوطه


شمول یا عدم شمول تبصره 3 ماده 134 به شغل بسازبفروشی برای مالیات


نظریه در مورد سازمان تامین اجتماعی - مالیات


الزام هیاتهای حل اختلاف مالیاتی به رعایت نظریات شورای عالی مالیاتی


تکلیف اشخاص حقوقی درمورد ارسال فهرست سهامداران


نحوه محاسبه ارزی ریال موجودی متوفی در بانکهای خارجی برای مالیات


در مورد نحوه اجرای مقررات ماده 57 قانون مالیاتهای مستقیم


نظریه در مورد مالیات شرکت تعاونی مسکن کارخانه نخ ریسی خسروی