×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

تصویبنامه مورخ 1360 10 21 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی


تصویب نامه مورخ 1360 08 23 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات مسکونی


تصویب نامه مورخ 1360 08 20 کمیسیون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی


بند (و) الحاقی به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 1355 4 6


بند (ه ) الحاقی به ذیل ماده 69 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم اجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مورخ 1355 4 6


تصویب نامه راجع به رفع اشکالات ناشی از نقل و انتقال پرونده های کارگزینی کارکنان مناطق جنگی


آئین نامه انجمن های حمایت زندانیان


قانون راجع به واخواست و طرح دعوی نسبت به سفته و برات وچکهائی که امکان وصول وجه و یا اقامه دعوی نسبت به آنها در مناطق جنگی وجود ندارد0


قانون راجع به اجاره ماشین آلات راهسازی


قانون راجع به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکتهای تعاونی روستائی و اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت میشود


قانون راجع به اجازه تاکسیدرمی جانوران برای اشخاص حقیقی وحقوقی در قبال دریافت حق الزحمه


قانون واگذاری ساختمان هائی که در رابطه با سیل و زلزله درمناطق مختلف کشور احداث شده یا میشود0


قانون اصلاح بند(ج ) لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران وسعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوط و الحاق 4 تبصره به آن


قانون راجع به اصلاح ماده سه قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری )


قانون اراضی شهری


قانون هزینه بازبینی فیلم های سینمائی داخلی و خارجی


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده یک لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم موادمخخدر واقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال بکار معتادین مصوب جلسه مورخ 19 3 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده واحده مربوط به لغو تعهد فارع التحصیلان مراکز تربیت معلم و موسسات وابسته مصوب 17 9 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال 1360


قانون تاسیس دبیرخانه شورای نگهبان