×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

قانون راجع به تغییر نام سازمان خبرگزاری پارس به سازمان خبر گذاری جمهوری اسلامی


قانون بودجه سال 1361


قانون راجع به اجازه دریافت مبلغ یک ریال به حق الثبت مرسوله سفارشی و بیمه و مبلغ دو(2) ریال به حق الثبت هرامانت پستی


قانون راجع به انحلال سازمان معاملات تریاک


قانون راجع به لغو لایحه قانونی شمول مقررات قانونی استخدام کشوری به کارمندان غیر نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون راجع به تعیین حقوق ماهانه پرسنلی که به ترفیع درجه نائل میشوند


قانون واگذاری حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها


لایحه راجع به تغییر نام شرکت سهامی پخش کودشیمیائی به ((شرکت سهامی پخش کود شیمیائی و تولیدسم ))


قانون وصول مالیات از اتومبیلهای غیر سواری و اصلاح بعضی ازمواد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه های بعدی


قانون راجع به حمایت از پرسنلی که در راه انجام وظیفه بعلت شرکت و مباشرت در خنثی سازی مواد منفجره جان خود رااز دست داده و بدرجه شهادت نائل میگردند0


قانون استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی بمنظور استیفای حقوق ملت ایران در دعاوی ایران علیه خارجیان و بالعکس


قانون راجع به مجوز استخدام توسط وزارت دفاع ملی


قانون برقراری حقوق وظیفه ومستمری نمایندگان مجلس و عائله تحت تکفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشی از مسئولیتهای خطیر نمایندگی


قانون راجع به اصلاح قانون استخدام سربازان وظیفه بصورت پیمانی برای خدمت در مشاغل فنی و تخصصی مورد نیاز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران


قانون ترمیم اعتبار هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی و منابع تامین اعتبار قانون بودجه سال 1360


قانون راجع به الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به ضبط اسکناسهائی که بطور غیر قانونی وارد کشور میشوندمصوب 17 2 1359 شورای انقلاب


قانون راجع به اعاده به خدمت پرسنل ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون مربوط به اصلاح تبصره 2 ماده 91 اصلاحی قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران


قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن و الحاق یک ماده و یک تبصره به لاحیه قانونی مذکور


قانون راجع به لغو حق مرغوبیت