×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121646349 در تماس باشید.

قانون تهیه و تنظیم لایحه تقسیمات کشوری


قانون راجع به الغاء تبصره 3 ماده 11 قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی


قانون راجع به الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون نظام صنفی


قانون راجع به پرداخت فوق العاده اضافه کارساعتی کارمندان وزرات پست و تلگراف و تلفن که در بخشها و روستاها برای شرکت مخابرات اضافه کاری انجام میدهند


قانون بخشودگی مطالبات وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی از مستخدمین دولت در مواردی که مقررات خاصی وجود ندارد


قانون راجع به اصلاح ماده 13 اساسنامه سازمان تامین خدمات درمانی عائله درجه یک افسران و همافران و کارمندان ارتش و ژاندامری و شهربانی مصوب تیرماه 1353


قانون راجع به اجازه پرداخت حقوق و فوق العاده های مستمر کارکنان دولت که به اسارت رژیم مزدور عراق درآمده و یا در مناطق اشغالی و جنگی باقی مانده اند به عائله تحت تکلف آنان


قانون حذف سوبسید روغن نباتی که بصورت خام تحویل کارخانجات تولیدی روغن نباتی کشور میگردد


قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور


قانون تمدید مدت مذکور در تبصره لایحه قانونی راجع به اجازه خرید دستگاهها، تجهیزات ، قطعات یدکی و سایروسایل مربوط به دستگاههای ناوبری وو ارتباطی و تجهیزات فرودگاهی وسیله سازمان هواپیمائی کشوری


قانون اصلاح بند یک ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی ، آشامیدنی مصوب سال 1334


قانون اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی


قانون رسیدگی به پرونده های کسری جمعداری


قانون راجع به اصلاح لایحه قانونی تعیین حدود مسئولیت شرکت هواپیمائی ملی ایران در پروازهای داخلی کشور


قانون مربوط به ترخیص و معافیت از پرداخت حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و عوارض و هزینه های گمرکی هدایائی که از جانب اشخاص ، جمیتها و موسسات خیریه برای کمک به مردم جنگ زده و آسیب دیده از کشورهای خارج تا کنون وارد ایران شده و یا خواهد شد0


قانون تعویض اراضی شیاهدشتک مصوب شورای انقلاب به اراضی دیگر


قانون تمدید مهلت قانونی مقرر در ماده 4 قانون چگونگی مصرف پانزده میلیارد ریال برای هزینه های عمرانی طرحهای عشایری موضوع مصوبه مورخ 1359 10 1 مجلس شورای اسلامی


قانون بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت


لایحه راجع به اجازه تعیین حکم برای رسیدگی به اختلافات بین شرکت ایرانی کالسیمین و شرکت فیلیپ برادرز در مورد فروش سنگ سرب


قانون الزام دولت جهت تهیه لایحه پیاده کردن اصل 49 قانون اساسی در مدت چهار ماه