×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

قانون برقراری مستمری وراث مرحوم رضا ضیا احمدی و مرحوم علی معیری


در مورداتهام زنای محصنه که اقراربه کمتر از حد نصاب شرعی وقانونی صورت گرفته ومحکومیت به کمتر از ده سال حبس حاصل شده است موجب تغییر مرجع تجدیدنظرنمیشود


در جرم کلاهبرداری بااعمال کیفیات مخففه تعیین مجازات حبس به میزان کمترازیکسال برخلاف مقررات است


ملاک صلاحیت دادگاه مجازات مندرج در قانون است نه کیفر مقرر در حکم


ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی


ابطال صورتجلسه کمیته نظارت بر امور صنفی شهرستان ملایر مبنی بر ابطال جوازکسب بانوانی که همسران آنها شاغل هستند


جرمی که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسیدگی به اتهام یکی ازمتهمان درصلاحیت دادگاه کیفری یک باشدرسیدگی به اتهام متهم دیگرهم بالملازمه درصلاحیت دادگاه مزبورخواهدبود


اگر وقوع جرم قبل از رای وحدت رویه شماره 15-1363 06 28 و انشاء رای بعد ازآن و مجازات جرم اعدام و یا حبس دائم باشد محاکمه با حضور وکیل باید صورت گیرد


قانون انتخاب رئیس جمهور کشور جمهوری اسلامی ایران


قانون راجع به ارجاع اختلافات ناشی از اجراء و فسخ قراردادهای منعقده فیمابین سازمان سابق غله و قند و شکر و چای کشور (سازمان کل غله کشور) و شرکتهای کماندیت گزلشافت اینداستری بونورد (آلمان غربی ) و ردلر گرین سایلوز لیمیتد (انگلیسی )


قانون بنیاد امور جنگ زدگان


قانون راجع به حذف عبارت ((فرمان همایونی )) در قوانین و مقررات مربوط به انتصاب افراد به بعضی از مقامات کشور


قانون اصلاح لایحه قانونی اساسنامه کمیته ملی المپیک ایران


قانون نحوه انجام معاملات واحدهای مسکونی موضوع ماده 2 قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب 17 12 59


قانون راجع به اخذ هزینه صدور کارت ملوانی و پرونده دریانوردی


قانون راجع به ترانزیت کالا از کشتی به گمرکات داخل کشور بدون اخذ سپرده نقدی و ضمانتنامه بانکی


قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری


اگرمختلس مال مورداختلاس راقبل از صدورحکم ردکرده باشداین امرمانع از مجازات قانونی اوکه من جمله پرداخت ضعف مال مورداختلاس بعنوان غرامت می باشدنیست


بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرائی


طرح قانونی آئین نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور