×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

رأی شماره‌های 349، 363، 364، 365 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانة ذیربط و انتقال مجدد آنان وجاهت قانونی ندارد


رأی شماره‌های 525 و 526 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری


رأی شماره 206هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت


رأی شماره 488 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی


اصلاح تصمیم‌نامه شماره 126560 ت43165ن مورخ 22 6 1388


اصلاح جزء (3) بند « الف» ماده (3) تصویب‌نامه موضوع وظایف و نحوه انتخاب اعضای کمیته‌های ملی استاندارد


تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص واگذاری زمینهای مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر


افزایش مستمریهای موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده (8) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی عسکری به عنوان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی انواع برنج در سال 1388


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نحوه پرداخت یارانه به ساختمانهای غیردولتی موجود و در حال ساخت


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نرخ اوراق بهادار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر بیجار


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فارسان


آیین‌نامه اجرایی بند (37) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص افزایش سود بازرگانی برنج


آیین‌نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی


ماده واحده « ایجاد شرایط تسهیل زمینه‌های ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران»


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بوشهر


رأی شماره 467 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال صورتجلسه شماره 77255 86 مورخ 28 12 1386 استانداری قزوین