×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس‌جمهور جهت تصمیم‌گیری برای واگذاری سهام به منظور افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین نمایندگان ویژه رییس جمهور جهت تصمیم‌گیری برای واگذاری سهام موضوع رد دیون دولت به سازمانهای حمایتی و نهادهای غیردولتی


قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27 11 1380


«دستورالعمل ماده 15 اصلاحی آیین‎نامه اجرایی بند الف ماده 131 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»


مصوبه هفتصد و نود و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 23 4 1388 موضوع برگزاری یک نوبت ارزشیابی اضافی برای مردودین دو ساله دوره راهنمایی تحصیلی


مصوبه هفتصد و نودمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 9 4 1388 موضوع الحاق تبصره‌هایی به برخی از مواد آیین‌نامه آموزشی دوره متوسطه روزانه (سالی ـ واحدی)


مصوبه هفتصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1 2 1388موضوع آیین‌نامه توسعه مشارکت‌های مردمی‌ به شیوه مدیریت هیات امنایی


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص محدوده شهر صوفیان


تصویب‌نامه در خصوص ترخیص محموله‌های فرآورده‌های نفتی شرکت ملی نفت ایران


دستورالعمل اجرایی تشکیل و فعالیت مناطق سازمان بازرسی کل کشور


اصلاح آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11 6 1387


رأی شماره‌های 401 الی 405 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 609 ـ3 34 مورخ 6 5 1387 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 409 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته ابطال اقدامات سازمان زمین شهری در زمینه تملک زمین


رأی شماره 406 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 23 بخشنامه‎های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 3 آیین‎نامه اجرائی تبصره الحاقی به قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران بسیجی به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوبه 1377


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، تنفیذی در ماده (71) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383ـ


الحاق تبصره‌های (1)، (2) و (3) به ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده(8) قانون جامع حمایت از حقوق معلولان


اصلاح تبصره ماده (7) آیین‌نامه اجرایی اعطای تسهیلات بانکی در سال 1387


آیین‎نامه اجرایی کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو


آیین‎نامه اجرایی نحوه بلوک‎بندی در شرکتهای تعاونی سهامی‎عام