×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاحیه بخشنامه شماره6973 86 1 ـ 31 6 1386


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر رزن


ماده واحده « لزوم انطباق آیین‌نامه‌های دانشجوئی و فرهنگی مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی با سیاست‌های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی و تعیین مرجع تأیید آن»


مصوبات جلسه مورخ 27 11 1387 شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی


آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت


آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1360 و اصلاحیه‌های بعدی آن


اصلاح تصویب‌نامه شماره 15043 ت39592هـ مورخ 7 2 1387


الحاق بند (18) به آیین‌نامه توزیع اعتبار جزء (6) ردیف (520000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص حذف واگذاری سهام شرکت افست از فهرست واگذاری شرکت‌‌های‌رد دیون


تصویب‌نامه درخصوص انتقال چهل‌درصد از سهام دولت در شرکتهای مدیریت تولید نیروی برق


تصویب‌نامه درخصوص برگزاری چهارمین گردهمایی بین‌المللی سرطان پستان


قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام مدیترانه


قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید


قانون اصلاح ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب1386


قانون اصلاح تبصره (1) ماده (47) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کازرون


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرابله


تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایوان


آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف


آیین‌نامه صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع)