×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال 1387


قانون اصلاح ماده (16) قانون امور گمرکی ـ مصوب1350 و ماده (295) آئین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی ـ مصوب1351


قانون الحاق یک تبصره به بند (22) ماده (3) آئین‌نامه سازمان بنادر و دریانوردی مصوب1348


ماده واحده « خروج تصمیمات و آراء صادره از هیأت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی درخصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضائی


رأی شماره803 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به عدم تعلق فوق‌العاده کار با اشعه به دانشجویان دوره دستیاری


رأی شماره626 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص چگونگی برقراری فوق‌العاده ویژه موضوع ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


اصلاح بند یک تصویب‌نامه تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت


آیین‌نامه نحوه اداره و اخذ تصمیمات شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی


تصویب‌نامه درخصوص نقل و انتقال ملک توسط افراد بیش از دو بار در سال مشمول مالیات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالیاتهای مستقیم


تصویب‌نامه درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس


تصویب‌نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین‌المللی تنظیم خانواده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی شهید بهشتی


تصویب‌نامه درخصوص تمدید مهلت مندرج در بند 6 تصویب‌نامه شماره 3205 ت15413هـ مورخ 15 2 1378


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « ارمغانخانه» مرکز بخش قره پشتلو شهرستان زنجان به شهر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « آسارا» مرکز بخش آسارا از توابع شهرستان کرج در استان تهران به شهر


تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای « همت‌آباد» مرکز بخش طاغنکوه در تابعیت شهرستان نیشابور در استان خراسان رضوی به شهر


تصویب‌نامه درخصوص برگزاری نهمین گردهمایی بین‌المللی علوم و تکنولوژی پلیمر


تصویب‌نامه درخصوص لغو عوارض صادرات انواع نخود


تصویب‌نامه درخصوص تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی ـمصوب1386ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی


رأی شماره 736 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 18871 مورخ 26 10 1384 سازمان امور مالیاتی کشور


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلان شهرها به سایر شهرهای کشور