×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع مقابله با آثار ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت


آیین‌نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح یارانه سود تسهیلات و وجوه اداره شده برای کاهش شدت انرژی (بهینه سازی مصرف انرژی)


دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور)


تصویب‌نامه درخصوص اختصاص تسهیلات مورد نیاز افزایش تولید واحدهای پرواربندی، تامین نهاده‌های مورد نیاز شناورهای صیادی تامین کننده مواد اولیه کارخانه‌های پودر ماهی و واحدهای تولید کننده پودر و روغن ماهی


تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به بند (4) تصویب‌نامه شماره 35830 ت39584هـ در مورد افزایش خرید برگ سبز چای


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای « شورستان علیا» از توابع دهستان الموت بالا بخش رودبار الموت شهرستان روستای « شورستان سفلی»


تصویب‌نامه در خصوص تغییر نام بخش « هخامنش» در تابعیت شهرستان پاسارگاد در استان فارس به بخش « پاسارگاد»


تصویب‌نامه در خصوص برگزاری بیست و سومین گردهمایی سالانه انجمن آسیایی دانشگاههای باز توسط پیام نور


تصویب‌نامه در خصوص کاهش سود بازرگانی سایر انواع روغن خام


بخشنامه به کلیه دادگاهها و دوایر اجرای احکام


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر نیکشهر


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع‌به طرح جامع شهر زهک


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه بندرعباس


تنفیذ مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر خاش


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر آبادان


مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر خرمشهر


اصلاح آیین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی برق منطقه‌ای، مدیریت شرکت برق ایران، سازمان توسعه برق ایران، سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سانا)


آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث فرهنگی ناملموس ـ مصوب2003 یونسکو


تصویب‌نامه درخصوص استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور توسط شرکتهای قطار شهری و حومه‌ای کشور برای تأمین نیازهای ساخت و توسعه ناوگان


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی