×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات


مصوبه هفتصدو هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش


هفتصد و هفتادمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 25 4 1387


مصوبه هفتصد و شصت و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ18 4 1387


مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28 3 1387 الحاق برخی از دروس امتحان نهایی رشته کودکیاری


دستورالعمل صدور برپایی نمایشگاه مد و لباس


رأی شماره 408 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حق بیمه ایام کارکرد که قبلاً پرداخت نشده است


رأی شماره 406 ، 407 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 6 شق (ز) مصوبه جلسه 231 مورخ 17 2 1385 و دستور شماره 3232 615


رأی شماره 403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه تشویقی به کارکنانی که خدمات برجسته انجام داده‌اند


رأی شماره 1444 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوة اجرای ماده8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


رأی شماره 1443 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سنوات تحصیل جزء سنوات خدمت در آموزش و پرورش


رأی شماره 1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 6 صورتجلسه مورخ 9 4 1386 فرمانداری شهرستان زابل


رأی شماره 1357 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 7 مصوبه شماره 630 مورخ 23 9 1383 شورای اسلامی شهر اسفراین


اصلاح ماده (15) آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی


ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا سمسارزاده برای مدت سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش


قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست(UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی (قسمت دوم)


قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و سومین کنگره اتحادیه جهانی پست(UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 میلادی


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون احیای معاونت پرورشی و تربیت بدنی در وزارت آموزش و پرورش


آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت