×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.

مقید کردن همترازی موضوع ماده قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب1370 به گذشتن شش ماه تجربه مربوط با مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و معادل آن با مدرک تحصیلی لیسانس


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هرات


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رامجرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رویان


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر محمدآباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح ویژه نراق


اصلاح تبصره (2) ماده (5) آئین‌نامه اجرایی بند (3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آئین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه و حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت امنای اماکن مذهبی در سال 1392


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی سیب‌زمینی تازه یا سردکرده


تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای علیرضا رشیدیان به عنوان استاندار خراسان رضوی


تصویب‌نامه در خصوص تعیین ضریب حقوق برای سال 1393


رأی شماره 897 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و دریافت وجوه مقرر در مرکز اصناف و بازرگانان


رأی شماره 919 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برقراری مجدد فوق‌العاده ویژه نخبگی نخبگانی که با


رأی شماره 917 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع طبق قانون اصلاح بند (و) ماده 44 قانون استخدام فرزندان جانباز


قانون اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن


آئین‌نامه اجرایی گواهی‌نامه‌های متخصصان فنی هواپیمایی و مؤسسه‌های مربوط به تعلیم و تربیت متخصصان فنی هواپیمایی (غیرنظامی)


تصویب‌نامه در خصوص اقساط معوق گیرندگان تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی


تصویب‌نامه در خصوص تردد خودروهای به شماره منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو


قانون بودجه سال 1393 کل کشور


بخشنامه شماره 100 68774 9000ـ 12 12 1392 به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور