×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

رأی شماره93 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین شرایط و اعطاءامتیازات خاصی به فارغ‌التحصیلان دانشگاههای دولتی از حیث استخدام آنها بطور پیمانی و محرومیت فارغ‌التحصیلان دانشگاه آزاد با شرایط مشابه از امتیازات مذکور از مقوله اعمال تبعیض ناروا می‌ب


رأی شماره86 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعمیم حکم مقرر در تبصرة (22) ماده واحده قانون چگونگی و محاسبه و وصول حقوق گمرکی و انواع خودرو و ماشین‌آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل به عوارض فروش مجوزی ندارد


رأی شماره75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه 5167 10 مورخ 8 7 1361 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


رأی شماره 66 ـ 65 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ردیف 431 از تعرفه عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهای موضوع ماده 30 آیین‌نامه مالی شهرداری بندرعباس


رأی شماره 68 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با عنایت به مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور اثبات مالکیت در عین یا منافع اموال غیرمنقول منوط به ارائه سند مالکیت و یا سند انتقال رسمی است


رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف قطعی وضعیت استخدامی اعاده شوندگان به خدمت پس از ابطال ابلاغ بازخریدی آنان منوط به طرح شکایت و اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری می‌باشد


رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک دستور اداری شماره 9778 2020 مورخ 10 2 1385 معاونت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در امور اداری و مالی


رأی شماره 56 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پایان دادن به خدمت مستخدم آزمایشی و یا تغییر وضعیت استخدامی او به پیمانی بدون تمسک به حکم قانونگذار جواز قانونی ندارد


رأی شماره 55 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حکم مقنن مقرر در شق یک از بند (ب) تبصره (2) اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1380 درباره افراد مشمول مقیّد به شرط خاصی نیست


رأی شماره54 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تقلیل دریافتی شاغلین در یک وزارتخانه که به وزارتخانه دیگری انتقال یافته و با طرح طبقه‌بندی مشاغل خاص وزارتخانه مزبور تطبیق وضع یافته‌اند ملازمه‌ای با تخصیص آنان در گروه شغلی مبتنی بر طرح طبقه‌بندی م


رأی شماره46 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 ماده 56 آیین‌نامه اجرائی برگزاری دومین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام پرستاری شهرستانها و اعضای شورای عالی سازمان نظام پرستاری


رأی شماره 14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره1 27403 مورخ 30 9 1384 اداره تربیت بدنی شهرستان شیروان


رأی شماره 1154 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده ویژه به معلمان مربیان مدیران و معاونین واجد شرایط مدارس قبل از تصویب هیأت ممیزه جواز قانونی ندارد


رأی شماره 1152 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با توجه به قانون کار از جمله ماده (27) آن عدم جواز قصور در انجام وظایف محوله و لزوم رعایت آئین‌نامه انضباطی کار از طرف کارگران متعیّن است


رأی شماره 1151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تمسک هیأتهای حل اختلاف کار به اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار پس از فسخ قرارداد کار توسط کارفرما مغایر ماده (27) قانون کار می‌باشد


رأی شماره 1061 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند2 (2 3) ماده 3 بخشنامه شماره 36 710 مورخ 25 7 1378 وزارت آموزش و پرورش


رأی شماره 1004 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تشدید مجازات متخلف اداری به رأی و اینکه اعمال مجازات تنزل مقام و نتیجتاً محرومیت ارتقاء شغل در تمام طول مدت خدمت نیست


رأی شماره 1003 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک ماده 37 دستورالعملهای واگذاری حق بهره‌برداری از اراضی ملی و دولتی


رأی شماره 936 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص برخورداری دارندگان مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس و دکتری و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی از حقوق و فوق‌العاده شغل مقرر مشروط به اشتغال آنان به خدمت در مراکز و یا واحدهای آموزشی مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای


اصلاح تبصره (2) ماده (2) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (6) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا