×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ورود و ترخیص انواع ماشین‌آلات راهسازی، معدنی


قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی


قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور


بخشنامه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور


رأی شماره1473 و 1474 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخراج کارگران از خدمت


رأی شماره924 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حقوق بیمه بیکاری


رأی شماره1470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی


رأی1563 شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم احتساب ایام تعطیلات تابستان برای آموزگاران حق‌التدریس


رأی شماره 1369 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور


رأی شماره1554 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین محل خدمت کارگر


رأی شماره1006 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت


رأی شماره 1148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند (الف) تبصره35 قانون بودجه سال 1375 کل کشور


رأی شماره9 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص نحوه اجرای مقررات مذکور درماده 8 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


رأی شماره 10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده شغل


رأی شماره 53 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3 2 1386 سازمان امور مالیاتی کشور


رأی شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران مندرج در نامه شماره 16970 ـ 201 1022 مورخ 4 6 1374 هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران


رأی شماره 5 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره 7 ماده یک تصویب‏نامه شماره 22686ک ت3350هـ مورخ 6 3 1385 هیأت وزیران


رأی شماره 1466،1467، 1468 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال‌مصوبه شماره1816 ت19969 هـ‍ مورخ17 3 1378 هیأت وزیران


رأی شماره 1564 الی 1586 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده 2 آیین‏نامه اجرائی و تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش


رأی شماره 1358 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 4 مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه مورخ 3 10 1380 شورای اسلامی شهر اراک