×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شوشتر


ماده واحده «شمول مصوبات هیأت امناء دانشگاه علوم پزشکی تهران به اعضای هیأت علمی سازمان انتقال خون» مصوب جلسه 621 مورخ 14 12 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی


رأی شماره 1039 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال صورتجلسه شماره 1711 مورخ 30 9 1383 شورای امور اداری و استخدامی کشور


دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی در کشور و نحوه صدور پروانه تأسیس شهرک و پروانه بهره‌برداری از آن


رأی شماره 720 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره205ـ33694 مورخ19 12 1382 آموزش و پرورش چالوس


رأی شماره 1133، 1134 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 109384ت36341ک مورخ 6 9 1385 کمیسیون ماده یک آیین‎نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات


رأی شماره 1046هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال آیین‎نامه اجرائی اشتغال به کار بهداران تجربی دندان


رأی شماره 374، 375، 376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال موادی از آیین‎نامه اجرائی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان موضوع تصویب‎نامه شماره 4605 28549هـ‍ مورخ 22 4 1383 هیأت وزیران


رأی شماره 1255 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تشخیص ارزش تحصیلی جهت ارتقاء به طبقات بالاتر


رأی شماره 1047، 1048 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق مأموریت به کارکنانی که در انتخابات همکاری می‌نمایند


رأی شماره 1044 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم اعتبار قانونی دوره‌های آموزشی که به تأیید مراجع صالحه نرسیده باشد


رأی شماره 931 الی 933 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی سازمان انرژی اتمی به رسمی


رأی شماره 841 و 842 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند الف تبصره35 قانون بودجه سال 1375


رأی شماره 837 و 838 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ممنوعیت تبدیل وضع مستخدم رسمی آزمایشی پس از پایان دوره به پیمانی


رأی شماره 912 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استخدام کارکنان غیر رسمی سازمان شیلات ایران به مستخدم رسمی


رأی شماره 908 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم شمول فوق‌العاده جذب نیروی انسانی در نقاط محروم نسبت به افرادی که از شمول مقررات قانون استخدام کشوری و مقررات استخدام شرکتهای دولتی خارج می‌باشند


رأی شماره 721 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد نسبت به اولاد اناث که مطلقه شده‌اند


رأی شماره 1251 و 1252 و 1253 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص انتقال از صندوق تأمین اجتماعی به صندوق بازنشستگی کشوری به‎استناد تبصره اصلاحی ماده33 مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مصوب 17 3 1358 شورای انقلاب


تصویب‌نامه درخصوص استفاده از یک درصد (1%) بودجه شرکتهای دولتی و اعتبارات پیش‌بینی شده برای فعالیتهای پژوهشی


اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی قطار شهری کشور