×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه استرداد مجرمان بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی


آراء شماره 1398 و 1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده 95 قانون تأمین اجتماعی مصوب1354 دائر به عدم امکان احتساب خدمت زیر پرچم قبل از استخدام بدون پرداخت حق بیمه جزء سابقه پرداخت حق بیمه


رأی شماره 1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص لزوم تعیین ارزش تحصیلی دوره‌های آموزشی خاص و یا تحصیلات دانشگاه در شورای ارزشیابی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت ارتقاء گروه


آراء شماره 1386 و 1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم تسری مصوبه شورای حقوق و دستمزد به متصدیان مشاغل خدمات شهری


آراء شماره 1383 و 1384 و 1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تسری حکم مقرر در ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده که کارکنانی که مشمول مقررات استخدامی کشوری نیستند


رأی شماره 1329 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری


رأی شماره 1289 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص سقف اضافه کار کارکنان دفاتر حقوقی دستگاهها


رأی شماره 1284 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کاری کارگران بخش حمل و نقل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران بعد از واگذاری به شرکت خصوصی رجاء


رأی شماره1222 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام سازمان غله کشور به پذیرش حق بیمه افراد مشمول و احتساب سوابق خدمت آنان


رأی شماره 907 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص کالای قاچاق


رأی شماره 1131 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط استخدام در شهرداریهای کشور


رأی شماره 1220 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان الزام سازمان تأمین اجتماعی به قبول حق بیمه از افرادیکه بطور داوطلب و بدون دریافت حقوق و مزد خدمت می‌کنند


رأی شماره 1128 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات


آرای شماره 1008 و 1009 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازخرید خدمت موضوع تصویب‌نامه شماره30629 ت25802هـ مورخ 10 10 1381 هیأت وزیران


رأی شماره1507 الی 1551 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای یک، 2 و 6 تصویب‎نامه شماره 11008 ت37150هـ‍ مورخ 28 1 1386 هیأت وزیران


رأی شماره 1437 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای 2ـ3، 3ـ3، 4ـ3 مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع نامه شماره 1710 53 مورخ 27 8 1383 و ابطال بند 3 بخشنامه شماره 251165 525 913 ن 55 مورخ 25 9 1383 مدیرکل نظارت بر ترانزیت


رأی شماره 1282 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمتی از بند 1ـ ب و 2ـ ب مصوبه شماره 502 مورخ 6 11 1383 شورای اسلامی شهر قزوین


رأی شماره 698 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ماده 5 آیین‎نامه اجرائی ثبت ولادت اطفال متولد از اتباع خارجی مقیم ایران


رأی شماره 666 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 116 85 272 45 مورخ 4 11 1385 نیروی انتظامی


رأی شماره663 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر بند یک صورتجلسه مورخ 7 12 1374 کمیسیون ماده 5 شهرسازی و معماری مستقر در کرمان