×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

اصلاح ماده (31) آیین‌نامه اعطای تسهیلات مسکن و نوسازی و بهسازی مسکن روستایی


تصویب‌نامه درخصوص الحاق بند (7) به آیین‌نامه اجرایی ماده4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


تصویب‌نامه درخصوص معافیت سود بازرگانی ورود کالا از طریق بنادر لنگه و جاسک


تصویب‌نامه درخصوص تحویل ایران چک به بانکها از ابتدای سال 1387 توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (20) آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی


تصویب‌نامه درخصوص معافیت مالیاتی طرحهای گردشگری در مناطق محروم و توسعه‌نیافته استان هرمزگان


اصلاح تصویب‌نامه در خصوص الحاق یک تبصره به بند (ب) ماده (9) آیین‌نامه بند (هـ) ماده (29) قانون برگزاری مناقصات


تصویب‌نامه درخصوص واگذاری کلیه سهام متعلق به دولت در شرکت نمایشگاههای بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران و شرکت سهامی فرش ایران از طریق مزایده در سال 1386


تصویب‌نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی


قانون ایجاد مرکز منطقه‌ای تحقیقات علوم و فناوری فضایی با همکاری سازمان ملل متحد در مرکز و غرب آسیا


قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور


قانون بودجه سال 1387 کل کشور


اصلاحیه آیین‌نامه ماده (18) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 25 11 1386


تصویب‌نامه درخصوص ورود کالا توسط ملوانان، خدمه کشتی و کارکنان تا سقف پانزده میلیون (15 000 000) ریال در استان هرمزگان


تصویب‌نامه درخصوص پرداخت وام توسط بانکهای عامل به شرکت‌های ایرانی فعال در کشور سوریه


انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت عالی جذب اعضای علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (مصوب جلسه 614 مورخ 22 8 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


اساسنامه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور (مصوب کارگروه منتخب شورای عالی بنا به تفویض جلسه 613 مورخ 8 8 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


آئین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور(مصوب جلسه 608 مورخ 19 4 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال


تصویب‌نامه درخصوص ایجاد بازارچه مرزی در مناطق ابوموسی، سیریک، بندرلنگه، شیو (پارسیان) و کرگان (میناب) در استان هرمزگان