×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124321990 در تماس باشید.

الحاق تبصره (2) به بند (18) ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای دیزج دیز از توابع دهستان قره‌سو بخش مرکزی شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی به شهر دیزج‌دیز


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای جوزدان از توابع دهستان جوزدان بخش مرکزی شهرستان نجف‌آباد در استان اصفهان به شهر جوزدان


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای قطور از توابع دهستان قطور بخش قطور شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی به شهر قطور


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای کوشکنار از توابع دهستان کوشکنار بخش کوشکنار شهرستان پارسیان در استان هرمزگان به شهر کوشکنار


تصویـب‌نامه درخـصوص تبـدیل روسـتای اسلامیـه از توابع دهستان دژکرد بخش سده شهرستان اقلید در استان فارس به شهر دژکرد


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای شهرک امام خمینی از توابع دهستان مبارک‌آباد بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین به شهر امام‌شهر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای احمدآباد صولت از توابع دهستان دشت جام بخش بوژگان شهرستان تربت‌جام در استان خراسان رضوی به شهر احمدآباد


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای درجزین از توابع دهستان چاشم بخش مهدی‌شهر شهرستان سمنان در استان سمنان به شهر درجزین


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای فدامی از توابع دهستان آبشور بخش فورگ شهرستان داراب در استان فارس به شهر فدامی


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای سهرورد از توابع دهستان سهرود بخش مرکزی شهرستان خدابنده در استان زنجان به شهر سهرورد


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای جوزم از توابع دهستان جوزم بخش دهج شهرستان شهربابک در استان کرمان به شهر جوزم


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای خورسند از توابع دهستان خورسند بخش مرکزی شهرستان شهربابک در استان کرمان به شهر خورسند


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای رویدر از توابع دهستان رویدر بخش رویدر شهرستان خمیر در استان هرمزگان به شهر رویدر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای علی‌اکبر از توابع دهستان کوه خواجه بخش شیب‌آب شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان به شهر علی‌اکبر


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای محمدی از توابع دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان به شهر محمدی


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای گلمکان از توابع دهستان گلمکان بخش گلبهار شهرستان چناران در استان خراسان رضوی به شهر گلمکان


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای شهرک شهید شرافت از توابع دهستان سردارآباد بخش مرکزی شهرستان شوشتر در استان خوزستان به شهر شرافت


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای گشت از توابع دهستان گشت بخش مرکزی شهرستان سراوان در استان سیستان و بلوچستان به شهر گشت


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای شهرک شهیدچمران از توابع دهستان جنت مکان بخش مرکزی شهرستان گتوند در استان خوزستان به شهر صالح‌شهر