×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن


رؤسای کل دادگستری‌های استان‌های سراسر کشور


اصلاح تصویب‌نامه دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستانها


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شهرستان سراوان و سرباز


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شهرستان ایرانشهر


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان سیستان و بلوچستان شهرستان زابل


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان کرمان


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان گناباد


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان مشهد


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری در استان خراسان رضوی شهرستان نیشابور


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای خشکرود از توابع دهستان خشکرود بخش مرکزی شهرستان زرندیه در استان مرکزی به شهر خشکرود


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای بیکاه از توابع دهستان بیکاه بخش بیکاه شهرستان رودان در استان هرمزگان به شهر بیکاه


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای محمدآباد از توابع دهستان بمپورشرقی بخش بمپور شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان به شهر محمدان


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای قهجاورستان از توابع دهستان قهاب شمالی بخش مرکزی شهرستان اصفهان در استان اصفهان به شهر قهجاورستان


قانون اصلاح بند(م) تبصره(2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس


تصویب‌نامه درخصوص اصلاحات تقسیمات کشوری درخصوص استان خوزستان شهرستان رامهرمز


راهبردهای زیست فناوری(مصوب جلسه 615 مورخ 6 9 1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)


اصلاح فهرست کالای وارداتی ملوانان