×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

قانون تفسیر درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی


قانون تفسیر درخصوص مواد (63) و (64) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) قانون اساسی


نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در زمینه گزارش طرح پدیده شاندیز


اصلاح تصویب‌نامه شماره 23252 ت30820هـ مورخ 18 4 1384


اصلاح تصویب‌نامه شماره 23252 ت30820هـ مورخ 18 4 1384


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروههای تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آنها


تصویب‌نامه درخصوص تغییر سازمان مسئول منطقه ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب از سازمان همیاری شهرداری‌های استان کرمانشاه به شرکت منطقه ویژه اقتصادی زاگرس


تصویب‌نامه در خصوص ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10)


رأی شماره735 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند3 جزء (ز) ردیف 2 دفترچه کنکور سراسری سال 1391


رأی شماره 734 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند سوم چهل و پنجمین


رأی شماره‌های 732ـ731 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه


دستورالعمل تشکیل بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر پیربکران


مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح تفصیلی شهر تهران


اصلاح تبصره (2) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی


اصلاح ماده (1) آیین‌نامه اجرایی تبصره (4) الحاقی جزء (2ـ3) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


اصلاح بند (2) تصویب‌نامه شماره 132067 ت49416هـ مورخ 30 7 1392


اصلاح ماده (11) تصویب‌نامه شماره 153965 ت41498هـ مورخ 3 8 1388


اصلاح بند (ث) تصویب‌نامه شماره 126655 ت48716هـ مورخ 14 7 1392