×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند « و» تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی ـ مصوب 1382


سیاستها و برنامه‌های مربوط به تربیت نیروی انسانی متخصص و اولویت بندی ‏در تحقیقات‏هسته‌ای


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقایان عباس رنجبر و اکبر غفاری برای مدت‏ سه سال به عنوان عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس


تصویب‌نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی ذرت دامی و جو


دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1 8 1385 مجلس شورای اسلامی


دستورالعمل تسریع در پرداخت خسارت جانی بیمه شخص ثالث


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع‏ شهر اردکان‏


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر میبد


طرح جامع کاهش آلودگی هوای شهر اراک


قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه همکاری قضائی در زمینه‌های حقوقی، بازرگانی، ‏کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان ‏و تصفیه ترکه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد ‏مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سودان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تونس


قانون تفسیر بند (س) تبصره (9) قانون بودجه سال 1386 کل کشور‏


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین جمهوری اسلامی ایران و رومانی


قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون اصلاح ماده (33) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع


قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی سوئد


قانون تصویب اصلاحیه کنوانسیون بین‌المللی دریانوردی


قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی