×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص چگونگی پراخت جوایز و مشوقهای صادراتی


تصویب‌نامه درخصوص رئوس سیاستهای حمایتی و تشویق توسعه صادرات غیرنفتی کشور در سال 1386


رأی وحدت رویه شماره 699 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری توسط سازمانهای دولتی در مراجع دادگستری


رأی وحدت رویه شماره 700 هیأت عمومی دیوانعالی کشور درخصوص نحوة نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی‌البدل حوزه قضائی بخش


اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (1) بند (5) الحاقی ماده (84) قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین


تصویب‌نامه در خصوص فرودگاه بیرجند به عنوان مرز مجاز هوایی


تصویب‌نامه در خصوص سود علی‌الحساب اوراق مشارکت موضوع بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص کمکهای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمنهای علمی


تصویب‌نامه در خصوص تبصره (1) ماده (3) آیین‌نامه اجرایی ماده (53) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1385 ـ


رأی شماره 172 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبه شماره 31543 1100 مورخ 25 2 81 سازمان تأمین اجتماعی


اصلاح ماده (2) آیین‌نامه اجرایی بند (ل) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


اصلاح آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات


اصلاح بند « ج» ماده (3) آیین‌نامه اجرایی قانون اجازه تأسیس آزمایشگاه‌های تجزیه خاک و گیاه توسط بخش تعاونی و خصوصی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعیین نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت معنوی


تصویب‌نامه در مورد فروش حداقل پنجاه و یک درصد (51درصد) سهام شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با روش مزایده محدود


تصویب‌نامه در مورد پیش‌بینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضددامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی


بخشنامه به واحدهای اجرای احکام دادگستری‌های سراسر کشور


بخشنامه به رؤسای محترم کل دادگستری‌ها


تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (6)قانون بودجه سال 1386 کل کشور


نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک