×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح آئین‌نامه معاملات شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای، سازمان آب و برق خوزستان، توسعه منابع آب و خاک سیستان و توسعه منابع آب و نیروی ایران (آب و نیرو)


اصلاح بند (الف) اصلاحی ماده (1) آیین‌نامه اجرایی ماده (4) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور


اصلاح تصویب‌نامه موضوع حق حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف


آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره (2) قانون بودجه سال1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « د» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « ج» تبصره (4) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند « ن» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند « و» تبصره (3) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بندهای «خ» و «ن» تبصره (14) قانون بودجه سال1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بندهای «ز»، «ح»، و «ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی جزء (1) بند « الف» تبصره (15) قانون بودجه سال1386 کل کشور


آیین‌نامه اجرایی بند «ی»ماده114 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای حسینعلی ضیائی به عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی


تصویب‌نامه راجع به تبدیل روستای نقنه در استان چهارمحال و بختیاری به شهر


تصویب‌نامه درخصوص سود بازرگانی کنجاله و کره


تصویب‌نامه درخصوص زمان اجرای کاهش سود بازرگانی گوشت گاو و گوسفند یخ‌زده و دام زنده


تصویب‌نامه درخصوص سند راهبرد ملی توسعه فناوری پیل سوختی کشور


تصویب‌نامه راجع به سود بازرگانی کمباین (ماشین برداشت) مخصوص گندم


تصویب‌نامه راجع به پرداخت تسهیلات بانکی به بنیاد شهید و امور ایثارگران


راهکارهای ارتقای عملکرد دانشگاه آزاداسلامی در حوزه علم و فناوری