×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

اصلاح ماده (9) آیین‌نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو


آیین‌نامه تشکیل شورای هماهنگی توسعه پایدار مناطق کویری


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای امیرحسین طاهری به عنوان معاون بیمه مرکزی ایران


تصویب‌نامه در مورد مناطق نمونه گردشگری بین‌المللی، ملی و محلی و شهرهای بسطام و شهمیرزاد به عنوان شهرهای نمونه گردشگری


دستورالعمل تشکیل شورای عالی نظارت و بازرسی


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور


اصلاح ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی


اصلاح ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ساماندهی ازدواج جوانان


نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک


دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه بیمه‌های بازرگانی


قانون تمدید زمان جذب اعتبارات بند (27) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


قانون معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاریهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس


الحاق یک تبصره به ماده 14 آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی


اصلاح ماده 3 آئین‌نامه اصلاحی 1360 قانون دفاتر اسناد رسمی


اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (مادرتخصصی)


اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکتهای سهامی آب و فاضلاب روستایی استان


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای سیدجعفر حجازی به عنوان استاندار خوزستان


اصلاح اساسنامه سازمان توسعه تجارت ایران