×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر قم


اصلاح ماده(2) آیین‌نامه اجرایی قانون استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع انعقاد قرارداد وزارت نفت به نمایندگی از سوی ایران و شرکت نفت ایران


اصلاح تصویب‌نامه موضوع پرداخت صددرصد (100%) حقوق مبنا فوق‌العاده شغل و فوق‌العاده جذب برای کلیه کارکنان دستگاههای دولتی در شهرستان ابوموسی


تصویب‌نامه راجع به برگزاری گردهمایی‌های بین‌المللی، موضوع تبصره (3) ماده (1) قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه‌های غیرضرور و جلوگیری از تجمل‌گرایی ـ مصوب1370ـ


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و جلوگیری از فرار مالی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ایتالیا


قانون موافقتنامه در مورد همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلاروس


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت سلطنتی عمان


تأیید انتخاب رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی سمنان، ارومیه و رفسنجان


انتخاب نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت‌های نظارت مرکزی تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان


بهره‌مندی فرهنگستان زبان و ادب فارسی از خدمات اعضای هیأت علمی دانشگاهها


سیاست‌های ساماندهی شئون فرهنگی در مناسبتهای مذهبی


رأی شماره 818 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پاداش پایان خدمت کارکنان دولت


رأی شماره 715 ـ 714 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص بازخرید خدمت افراد به استناد بند (ب) تبصره 38 قانون بودجه سال 1377 کل کشور


رأی شماره 21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 بخشنامه شماره 53676 1800 مورخ 1 4 1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور


رأی شماره 69 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه هفتاد و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل


رأی شماره 7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره62580 4 الف مورخ16 5 1381 معاون توسعه مدیریت منابع و امور مجلس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2ـ ابطال بخشنامه شماره 8279 18 12 پ مورخ 17 2 1382 مدیریت نیروی انسانی دانشگاه علوم


رأی شماره 29 ـ 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 17 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی شماره


رأی شماره 22، 23 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره79669 1604 مورخ1 7 1385 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور


رأی شماره 821، 822، 823 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دستور اداری شماره 14315 1ـ52 مورخ 24 2 1384 سازمان تأمین اجتماعی