×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان


قانون اصلاح ماده (9) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان مصوب1379


مصوبه شورایعالی اداری راجع به بند «ب» ماده (137) قانون برنامه چهارم توسعه کشور


تصویب‌نامه راجع به اعطای مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی


تصویب‌نامه درخصوص سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران


الحاق یک تبصره به ماده2 آیین‌نامه شورای هنر


آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی


آیین‌نامه اجرایی تبصره (6) الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش


تصویب‌نامه درخصوص مؤسسات بیمه غیردولتی


تصویب‌نامه در مورد انتخاب سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مرجع صلاحیت‌دار ملی (DNA) جمهوری اسلامی ایران درخصوص پروتکل کیوتو


تصویب‌نامه درخصوص طرح آمایش نواحی تأثیرپذیر از حوزه گازی پارس جنوبی


تصویب‌نامه راجع به ایجاد و توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات


شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارشاد و رسیدگی به پرونده‌های مطالبه مهریه و اعسار


آیین نامه نحوة تفکیک و طبقه بندی زندانیان


تصویب‌نامه راجع به حقوق ورودی برای اجزاء و قطعات وارداتی گوشی تلفن همراه


آیین‌نامه اجرایی بازداشتگاه‌های موقت


آئین‌نامه اجرایی نحوه اداره بازداشتگاه‌های امنیتی


دستورالعمل تأمین نیروهای قضایی موردنیاز مناطق محروم از بین کارکنان اداری واجد شرایط


اصلاح تصویب‌نامه موضوع پنجاه درصد (50درصد) تخفیف در هزینه بلیط هواپیما برای دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور


اصلاح ماده (8) آیین‌نامه حمایت از تأمین مسکن گروههای کم‌درآمد در شهرهای کوچک