×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت


موقوف‌الاجراشدن تصویب‌نامه شماره 28040 ت32741هـ مورخ 11 5 1384


قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 31 3 1374


قانون ممنوعیت قلع ساختمان‌های آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش‌وپرورش


رأی شماره 481 الی485 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه شورای عالی بیمه خدمات درمانی


رأی شماره 311 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مطالبه عوارض تولید


رأی شماره 281 الی 285 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعملهای 1688=1 24 1208ـ4 13 مورخ26 3 1381 و 935=1 24 1208ـ4 13 مورخ2 10 1382 معاون راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران


رأی شماره 266 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت کمیسیونهای ماده صد شهرداری


اصلاح ماده (3) قانون برگزاری مناقصات در سال 1385


تصویب‌نامه راجع به فروش اوراق مشارکت توسط وزارت مسکن و شهرسازی


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر فرخشهر


قانون الزام سازمانهای بیمه‌‌گر درمانی به پرداخت خسارتهای متفرقه


اصلاح تصویب‌نامه موضوع اجازه تأسیس شعبه شرکت احداث صنعت در کشور سوریه


اصلاح تصویب‌نامه شماره 29058 ت31078هـ مورخ 11 5 1385


تصویرنامه‌های موضوع ابلاغ قانون موافقتنامه همکاریهای حقوقی و قضایی در امور مدنی، تجاری، احوال شخصیه و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت


رأی شماره 247 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی


رأی شماره 470 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص فوق‌العاده مأموریت خارج از کشور در ایام تمدیدی


رأی شماره 254 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند5 و تبصره 2 بند 7 دستورالعمل شماره 178 721 مورخ 18 6 1381 معاون تعاون و امور مجلس بنیاد شهید


مصوبه هفتصد و سی و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تمدید اجرای آزمایشی طرح ارزشیابی توصیفی


مصوبه هفتصدو سی و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع تسری مفاد ماده 19 آیین‌نامه آموزشی دوره راهنمایی تحصیلی آموزش از راه دور به مردودین پایه سوم راهنمایی تحصیلی