×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش


مصوبه هفتصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تمدید اجرای آزمایشی آیین‌نامه‌های دوره راهنمایی تحصیلی و متوسطه آموزش از راه دور


مصوبه هفتصد و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش آیین‌نامه آموزش و پرورش تلفیقی ـ فراگیر کودکان و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


مصوبه هفتصد و سی و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع اصلاحیه تبصره 2 ماده 18 آیین‌نامه امتحانات دوره‌های ابتدایی و راهنمایی تحصیلی


مصوبه هفتصد و سی و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش واگذاری ارزشیابی پایانی درس دینی پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 1385 ـ 1384 به آموزگار مربوط


مصوبه هفتصد و سی‌امین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش موضوع ایجاد دوره راهنمایی تحصیلی پیش‌حرفه‌ای و متوسطه حرفه‌ای ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه


مصوبه هفتصد و بیست و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش نحوه اخذ گواهینامه پایان دوره متوسطه (دارای معدل) برای افرادی که قبلاً در دوره متوسطه تحصیل کرده‌اند


مصوبه هفتصد و بیست و هشتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش آیین‌نامه آموزشی دوره‌ی پیش‌دانشگاهی آموزش از راه دور


مصوبه هفتصد و بیست و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ11 11 1384اجرای آزمایشی برنامه درسی آموزش آمادگی دفاعی در سال‎تحصیلی 1385ـ1384


مصوبه هفتصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 2 8 1384در مورد طرح تجربی مجتمع‌های آموزشی تربیتی


مصوبه هفتصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش تغییر عناوین دروس امتحان نهایی برخی از رشته‌های فنی و حرفه‌ای


آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی


اصلاح تصویب‌نامه موضوع سود بازرگانی نخود


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح آیین‌نامه اجرایی قسمتی از تبصره (2) ماده (43) قانون استخدام کشوری


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال1385


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه موضوع تعطیلی بعضی از دفترها و نمایندگی‌های خارج از کشور وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی


اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره 72816 ت33829هـ مورخ 9 11 1384 و 16300 ت30584هـ مورخ 2 4 1383


آیین‌نامه اجرایی بند « ب» تبصره (6) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص سود بازرگانی گوشت مرغ