×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص ضریب محرومیت مرکز و توابع شهرستان بم


تصویب‌نامه راجع به افزایش مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان


تصویب‌نامه راجع به اعطاء نشان « درجه یکم جمهوری اسلامی» به آقای هوگو رافائل چاوز فریاس ـ رییس جمهور ونزوئلا


تصویب‌نامه در خصوص تأمین مالی فاز دوم طرح نیروگاه شمال شرق (توس)


اصلاح ماده (16) آیین‌نامه اجرایی بند «ج» ماده (104) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی


آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (64) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


اصلاح تصویب‌نامه موضوع احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها


تصویب‌نامه در مورد تغییر واژه «خراسان» به «خراسان رضوی، شمالی و جنوبی» در ردیف (56) جدول شماره (2) پیوست تصویب‌نامه شماره 89901 ت34771هـ


تصویب‌نامه در خصوص افزودن رشته فوریتهای پزشکی به فهرست رشته‌های موضوع بند «ب» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه تشکیل پیام آوران بهداشت


تصویب‌نامه در خصوص قیمت‌گذاری آرد توسط ستاد کنترل قیمت‌ها


تصویب‌نامه در مورد تعیین منطقه‌های نمونه گردشگری ملی در استان آذربایجان شرقی


رأی شماره 163 الی 165 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شمول فوق‌العاده همترازی به فوق‌العاده جذب


الحاق یک تبصره به تصویب‌نامه موضوع حداقل حقوق قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت


تصویب‌نامه در مورد توقف اجرای تصویب‌نامه موضوع وصول تعهدات ارزی ایفا نشده بخش دولتی توسط بانک مرکزی


تصویب‌نامه در خصوص تهیه برنامه جامع راهبردی مقابله با بحران آب


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر شازند


رأی شماره 102ـ104 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص شمول قانون اصلاحات ارضی به اراضی خارج از محدوده شهری هرچند بعداً داخل در محدوده قانون شهرها قرار گرفته باشند


رأی شماره 112 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینکه فوق‌العاده کار با اشعه مشمول پرداخت کسور بازنشستگی می‌باشد شماره هـ 82 70


‌آیین‌نامه اجرایی ماده (198) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران