×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.

اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار


آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (1) قانون بودجه سال 1385 کل کشور


تصویب‌نامه درخصوص تبدیل تسهیلات مالی (فاینانس)


تصویب‌نامه راجع به انتخاب وزیر راه و ترابری به عنوان عضو کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران


رأی وحدت رویه شماره 686 مورخ 5 2 1385 هیأت عمومی دیوانعالی کشور راجع به مرجع حل اختلاف بین دادگاه اطفال در حوزه قضائی یک استان و دادگاه


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر تفرش


آیین‌نامه اجرایی ساماندهی تولید، فرآوری و بازرگانی چای


اصلاح بند « الف» ماده (1) آیین‌نامه اجرایی بند « ط» ماده (17) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ


اصلاح تصویب‌نامه تعیین اعضای شورای عالی زیست فناوری


اصلاح تصویب‌نامه موضوع افزایش مدت زمان تعرفه برق مناطق گرمسیری


آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی


تصویب‌نامه درخصوص انتخاب آقای فرهاد رهبر به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در انجام جابجایی اعتبارات سال 1385 مربوط به ردیفهای متفرقه


تصویب‌نامه راجع به انتخاب منطقه‌های بوجه خمین، سرچشمه محلات، پرندک زرندیه، سرابهای شازند و دره‌گردو اراک (پارک ملی) به عنوان منطقه‌های نمونه گردشگری


تصویب‌نامه درخصوص فرودگاه اراک به عنوان مرزمجاز هوایی شماره22637 ت35130هـ


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقایان لطفعلی لطفعلیان‌صارمی، علی‌اکبر عرب‌مازار، هوشنگ نادریان، عبدالعلی میرکوهی و میرحسین عابدیان‌کلخوران به عنوان اعضای هیات دادرسی موضوع ماده 20 تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه


اصلاح تصویب‌نامه موضوع تسهیلات مختلف در شهرستان زلزله‌زده بم


رأی اصلاحی شماره 194 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره هـ 80 16


رأی شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض توسط شورای اسلامی شهرها و شهرداریها شماره هـ 81 294


رأی شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 1262 34 مورخ 15 8 1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور شماره هـ 82 129


آراء شماره 829 و 830 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت مستخدمین غیررسمی به رسمی شماره هـ 83 721 و 81 352