×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

رأی شماره 43 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب مدت خدمت زیرپرچم جزء سوابق خدمت دولتی شماره هـ 82 846


رأی شماره 837 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین درجه ارزش و اعتبار مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف دانشگاهی براساس طرح طبقه‌بندی شماره هـ 80 389


رأی شماره 751 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند7 بخشنامه شماره65 710 مورخ 10 11 1380 وزارت آموزش و پرورش شماره هـ 83 297


رأی شماره 58 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره 34 3 1 7929 مورخ 5 6 1375 وزارت کشور شماره هـ 81 34


آیین نامه اجرایی ماده (14) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره20899 ت34697هـ


تصویب‌نامه راجع به خط تولید کاشی گرانیتی شماره16570 ت34249هـ


مصوبه شورایعالی اداری راجع به تشکیل صندوق اشتغال، ازدواج و مسکن مهر امام رضا (ع) شماره 30416 1901


اصلاح آیین‌نامه تعیین انواع خدمات قابل ارائه توسط شرکت سهامی خاص پایانه‌های عمومی شماره18453 ت34984هـ


اصلاح بند (1) تصویب‌نامه شماره 37410 ت33845هـ مورخ 30 6 1384 شماره 12267 ت34719هـ


آیین‌نامه اجرایی ماده (6) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شماره 19011 ت35081هـ


آیین‌نامه اجرایی بند « الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور شماره8348 ت34774هـ


تصویب‌نامه راجع به انتخاب آقای محمدجواد محمدی‌زاده ـ استاندار خراسان رضوی ـ به عنوان نماینده ویژه رییس‌جمهور در مورد بهسازی و نوسازی بافت شماره6551 ت34962هـ


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی‌ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون‌ موافقتنامه‌ اقتصادی‌ تکمیلی‌ بین‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و دولت‌ جمهوری‌ بولیواری‌ ونزوئلا


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لهستان و پروتکل اصلاحی آن


قانون اصلاح تبصره (2) ماده (17) قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب 1371


قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری ازفرار مالی درمورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بلغارستان


قانون موافقتنامه حمل و نقل هوایی دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی


قانون اصلاح ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام‌


قانون استفساریه اصلاحیه تبصره (2) الحاقی به ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380