×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (8) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تمدید مهلت مقرر در بند (1) تصمیم‌نامه شماره 163330 ت48564ن مورخ 21 8 1391 و اصلاحیه بعدی آن


تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل اندوخته احتیاطی


قانون اصلاح قانون بودجه سال 1392 کل کشور


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عشق‌آباد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر سرو


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر میلاجرد


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارزیابی مجدد شاخصهای شناسایی بافتهای فرسوده


مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اتخاذ تصمیم در زمینه نحوه تهیه طرحهای هادی


لغو تبصره (1) ماده (6) تصویب‌نامه شماره 85330 ت48210هـ مورخ 11 4 1392


آیین‌نامه اجرایی بند (126) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار


آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار


آیین‌نامه اجرایی بند (134) قانون بودجه سال 1392 کل کشور


تصویب‌نامه در خصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای مشمول ردیف‌های تعرفه جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوان‌فرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای عبدالمحمد زاهدی به عنوان استاندار کردستان


تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علیرضا رزم حسینی به عنوان استاندار کرمان


نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول(85) و(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»


اصلاحیه