×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.

قانون تسهیل ازدواج جوانان


تصویب نامه راجع به برگزاری پنجمین گردهمایی بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


اصلاح آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه نحوه پرداخت حق جلسه و مزایا به اعضای شوراهای اسلامی کشور


الحاق یک تبصره به ماده (16) آئین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران


الحاق یک تبصره به آئین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویب نامه راجع به تعیین سود بازرگانی پرتقال ، نارنگی و سیب وارداتی


اصلاح تصویب نامه تغییر جدول موضوع آئین نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان ایران ( مأموران ثابت )


قانون استفاده از منابع مالی خارجی


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون استکهلم در خصوص آلاینده های آلی پایدار


اصلاح ماده (5) اساسنامه مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر


آیین نامه اجرایی برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغت جوانان


آیین نامه چتر ایمنی رفاه اجتماعی


آیین نامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند ماده (25) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


تصویب نامه در خصوص الحاق نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترکیب شورای ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی


تصویب نامه راجع به انتصاب آقای داوود کشاوزریان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه اجرایی بند(11) ماده ( 121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران


آیین نامه اجرائی بند «الف» تبصره (16) قانون بودجه سال 1384کل کشور


آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (11) قانون بودجه سال 1384کل کشور


تصویب نامه راجع به تعیین تاریخ اجرای ردیف (85) جدول میزان جرایم و تخلفات رانندگی در شهرها و جاده های کل کشور مربوط به سال 1384