×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.

تصویبنامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین المللی فرآوری و کاربرد مواد سلولزی


تصویبنامه در مورد حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت


اصلاح تصویبنامه موضوع ایجاد هماهنگی و ساماندهی نظام بهداشت و درمان شهرستان بم


اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده ویژه قضات


قانون الحاق یک تبصره به ماده (8) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی


اصلاح آئین نامه اجرائی قانون مقررات انتظامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ز) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ب) تبصره (3) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


آئین نامه اجرائی بند ( الف) تبصره (7) قانون بودجه سال 1384 کل کشور


تصویبنامه درخصوص تعیین ضریب جدول حقوق موضوع ماده (33) قانون استخدام کشوری


آئین نامه داخلی شورای عالی استانها


آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهرستان


آئین نامه داخلی شورای اسلامی شهر


مصوبه شورای‏عالی اداری راجع به تعیین وظایف واحدهای استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی


مصوبه شورای‏عالی اداری در مورد انتقال وظایف حاکمیتی شرکت سهامی دارویی کشور و شرکت پخش فرآورده های پزشکی ایران به حوزه ستادی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی


مصوبه شورای‏عالی اداری در خصوص تغییر نام دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری به مرکز آموزش عالی هوانوردی و فرودگاهی کشور


انتخاب آقای دکتر محمدعلی کی برای مدت دو سال به دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی


به منظور جلوگیری از اشاعه منکرات و جرائم منافی عفت عمومی ( فحشاء )


اصلاح آئین نامه اجرائی بند ( ل) تبصره (21) قانون بودجه سال 1383 کل کشور