×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.

طرح اصلاحی ماده 39 آئین نامه راهنمائی و رانندگی


آئین نامه متمم آئین نامه راهنمائی و رانندگی مربوط به وسائل ساختمانی و جاده سازی


اصلاح آئین نامه اجرای حکم اعدام


آئین نامه انجمن حمایت زندانیان مرکز


تصویبنامه در مورد تاسیس مرکز بایگانی راکد


آئین نامه تشکیل کمیسیون دائمی حج


تصویبنامه در مورد تهیه ذغال و هیزم


آئین نامه شماره گذاری و تهیه کارت وسائط نقلیه موتوری کشاورزی


تصویبنامه در مورد اجرای احکام دادگاههای نظامی در قسمت محکومیت نقدی


تصویبنامه در مورد تشکیل واحد طرحها و بررسی ها در وزارتخانه ها


آئین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی


قانون راجع باجاره تاسیس کارخانه تهیه و ساخت سموم مربوط به دفع آفات نباتی


اساسنامه سازمان برق تهران


تصوبنامه در مورد واگذاری وظائف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران و وزیر کشور و شهردار تهران در بنگاه برق تهران به وزارت آب و برق


تصویبنامه در مورد واگذاری وظائف و اختیارات وزارت کشور و شهرداری تهران و وزیر کشور و شهردار تهران در سازمان آب تهران به وزارت آب و برق


تصویبنامه در مورد انتقال بنگاه مستقل آبیاری به وزارت آب و برق


اصلاح اساسنامه سازمان برق ایران


تصویبنامه در مورد وظایف و اختیارات سازمان برنامه و مدیرعامل سازمان برنامه در موسسات آب و برق


اصلاح اساسنامه بنگاه حمایت زندانیان


تصویبنامه در مورد جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم