×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصویب‎نامه راجع به حداکثر دوره زمانی کاهش تعرفه‎ها در مذاکرات ترجیحات تعرفه‎ای بین کشورهای عضو اکو


تصویب‎نامه راجع به الحاق تصویب‎نامه موضوع فهرست مصوبات تنفیذی به ماده (46) آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات


تصویب‎نامه درخصوص برگزاری گردهمایی بین‎المللی دیابت و چاقی


تصویبنامه در مورد برگزاری دومین گردهمایی بین‎المللی فناوری اطلاعات و دانش


تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‎جمهور درخصوص تخصیص اعتبار دولتی به ستاد راهبری بازسازی بم


بخشنامه به مراجع قضائی، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگستری در مورد قانون احترام به‏ آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی


بخشنامه به مراجع قضائی ، انتظامی، اطلاعاتی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ضابطین دادگستری در مورد نرخ ریالی دیه


قانون اعطای مجوز استخدام نیروی انسانی بهداشتی و درمانی


مصوبه شورای‎عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی کشور


مصوبه شورایعالی اداری درخصوص شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد گمرک جمهوری ‎اسلامی ایران


آئین نامه بهبود وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهر تهران


موقوف الاجرا شدن آئین ‎نامه اجرائی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز


متحدالمال راجع به تعیین وظایف محاکم شرع


راجع به عرض حالت تمیزی


متحدالمال راجع به درج نظامنامه ها در مجله رسمی


راجع به تعیین شبانه روز در ابلاغ حکم


حضور افراد و صاحب منصبان نظمیه برای اداء شهادت و تحصیل اطلاعات و تحقیقات


راجع به احضاریه و اخطار


راجع به مالیات رسومات


راجع به اجرای قانون محاکمات حقوقی