×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.

نظامنامه کلاس ثبت


نظامنامه موقتی قانون انحصار دولتی تریاک


رد لایحه مربوط به اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک


111111


آئین نامه امور حج


تصویبنامه در مورد منع پوشیدن لباس اونیفرم توسط افسران و همردیفان و استواران و درجه داران و افراد اداره پلیس راه آهن در زمان بازنشستگی


انتخاب آقای مهندس طاهرزاد بهزاد برای عضویت شورایعالی راه آهن دولتی ایران


آئین نامه اجرای قانون تمرکز موسسات صحی مملکتی


تقسیمات کشوری در فرمانداری شهرکرد بختیاری و تغییر نام به فرماندار بختیاری و چهارمحال


آئین نامه مالی و محاسباتی سازمان نقشه برداری


آئین نامه محاکمه و مجازات اداری و انظباطی مامورین اداره پلیس راه آهن


تصویبنامه در مورد تمدید ورود اسکناس بانک ملی ایران به کشور


تصویبنامه در مورد معافیت صندوقهای روستائی از پرداخت حق الثبت و عوارض تمبر سهام و مالیات بر درآمد


اجازه عضویت سازمان نقشه برداری در انجمن بین المللی نقشه برداری هوائی


تمدید مدت رسیدگی و تهیه طرح قوانین استخدامی به وسیله شورای تجدیدنظر در قوانین و مقررات استخدامی


تصویبنامه در مورد تطبیق وضعیت بانک سپه با قانون بانکداری


تصویبنامه در مورد موسسات ایران سونفت واقع در اراضی اداره بندر پهلوی


تصویبنامه راجع به فروش ارز به نرخ رسمی


تصویبنامه در مورد چگونگی اجرای آئین نامه آموزشی کارگران در کارگاههای شرکت ملی نفت ایران


تصویبنامه به منظور کمک به نان مستمندان بندرعباس