×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.

تصویبنامه مربوط به احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت


تصویبنامه در مورد اعمال سی درصد تخفیف در انبارداری گمرکات بندر شاهپور و خرمشهر


فرمان همایونی راجع به اعطاء واگذاری املاک پهلوی


آئین نامه سازمان و وظائف تدارکات کل کشور


تعیین نمایندگان دولت در مجمع عمومی فوق العاده بانک کشاورزی ایران


فرمان همایونی برای احضار متولدین سال 1351 به خدمت نظام وظیفه عمومی


اعضاء هیات منصفه از طبقه کارگران و اصناف و پیشه وران


آئین نامه اجرای قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی


تصویبنامه در مورد تهیه نوشت افزار و سایر لوازم اداری مورد احتیاج دستگاههای دولتی


تصویبنامه در مورد مقررات اشتغال بکار و صدور پروانه اتباع بیگانه را در ایران


لغو تصویبنامه راجع بمزایای کارمندان دولت


تصویبنامه راجع به اجازه ورود کره و روغن حیوانی


تعیین اعضای شورای عالی بانک کشاورزی


تصویبنامه در مورد وابسته بودن شرکت سهامی فرش ایران به وزارت صنایع و معادن


آئین نامه هیئت کمک به آسیب دیدگان


اساسنامه شورایعالی اقتصاد


اصلاح ماده 37 آئین نامه قانون دفتر اسناد رسمی


آئین نامه مربوط به وصول حق بیمه موضوع قانون بیمه های اجتماعی کارگران


آئین نامه تعیین نمایندگان کارگر و کارفرما در هیئت حل اختلاف


تخفیف به دانشجویان دانشگاه برای مسافرت با راه آهن