×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.

انتخاب آقای محمد حسین اخوی بعضویت هیئت مدیره شرکت سهامی شیلات ایران


آئین نامه تشکیل سندیکاها


تصویبنامه در مورد مزایای کارمندان دولت بماخذ آخرین حقوق و پایه اعطائی


آئین نامه انتخاب نمایندگان کارگر و کارفرما


انتصاب آقای مهندس ابراهیم همایونفر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل بنگاه مستقل آبیاری به ریاست شورای آبیاری ایران


تصویبنامه در مورد احکام ترفیعات و اضافات کارمندان دولت


تصویبنامه در مورد فعالیت هیات کمک بسیل زدگان


تصویبنامه به منظور جلوگیری از بحران اقتصادی و رکود و تعطیل کارخانجات نساجی کشور و ترویج و مصرف پارچه و مصنوعات قماش داخلی و اشتغال کارگران


تصویبنامه برای تشکیل هیاتی بمنظور تجدیدنظر در موافقت نامه تجارتی ایران و فرانسه


تصویبنامه مربوط به تشکیل شواریعالی امور پنبه کشور


تصویبنامه راجع به جدول میزان جرائم تخلفات رانندگی در شهرها و جاده‎های کل کشور مربوط به سال1383


اصلاح تصویب‎نامه راجع به فوق‎العاده ویژه پرستاران


تصویبنامه درباره نحوه ارجاع کار و تشخیص صلاحیت و تعیین پیمانکاران مورد نیاز مناقصات کارهای ساختمانی و تاسیساتی


تصویبنامه در مورد تمدید دو ساله تصویب نامه اجاره ماشین آلات


لایحه قانونی راجع به معافیت از پرداخت حقوق گمرکی و ترخیص دو دستگاه ماشین حفاری تونل و متعالقات آن بنام شرکت راه آهن شهری تهران و حومه


طرح مجدد آن منتفی بوده است


بخشنامه شماره 629 فنی سازمان تامین اجتماعی قبلا ابطال گردیده است


تکلیف به اخذ مابه التفاوت عوارض پذیره در هنگام درخواست تمدید پروانه ساختمانی پس از اتمام مهلت مقرر در پروانه خلاف قانون است


ابطال بخشنامه اداره کل حقوقی شهرداری تهران در مورد عدم اجرای دستور موقت دیوان


مطابق قانون بودجه سال 1381 کل کشور به جهت رفاه حال بازنشستگان و تعدیل درآمد آنها مقرر شد که مبلغی به حقوق بازنشستگان قبل از سال 1379 افزوده گردد و نوع بازنشستگی تاثیری در این مورد ندارد