×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123956043 در تماس باشید.

قانون تمدید مدت اعتبار قانونی پول قران و تعیین تکلیف پولهای نیکل سابق


قانون اجازه طبع و تهیه یک صد و بیست و پنج میلیون ریال اسکناس اضافی به عنوان ذخیره


قانون اصلاح قانون خدمت نظامی


قانون راجع به جلوگیری از قاچاق اجناس ممنوع الورود


اصلاح ماده 12 آیین نامه قانون آموزش و پرورش عمومی اجباری مجانی


آیین نامه کمک خرج به کارمندان دولت


آیین نامه های اجرای قانون آموزش و پرورش اجباری مجانی


اصلاح ماده سوم آیین نامه قانون شهرداری مصوب 1309


تصمیم قانونی دائر به ابراز رای اعتماد به کابینه آقای نخست وزیر محمدعلی فروغی


تصمیم قانونی دائر به تصویب برنامه کابینه آقای محمدعلی فروغی نخست وزیر


قانون اجازه منظور نمودن بهای دوازده فروند هواپیما خریداری از باشگاه هواپیمایی کشوری در بودجه سال 1322 وزارت پست و تلگراف


قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون وین در مورد حفاظت از لایه اوزون


قانون معافیت برنج و گندم و جو و حبوبات وارد از خارجه از حقوق و عوارض گمرکی


قانون اجازه انتشار هفتصد میلیون ریال اسکناس اضافی برای پرداخت مساعده های معاملات خارجی و خرید اجناس انحصاری


قانون اصلاح قانون انتخابات راجع به ارائه شناسنامه در موقع دادن تعرفه


قانون نسخ قانون راجع به ریاست عالیه کل قوای دفاعیه و تامینیه مملکتی


قانون اعطای اختیارات به دولت برای تامین خواربار


تصمیم راجع به مخارج خشکانیدن باتلاقهای شهریار و خوار


تصمیم راجع به ساختمان و ایجاد پل متحرک بر روی سفیدرود


قانون اعتبار دویست هزار تومان برای استخراج معادن زغال سنگ شمشک و ساختن راه شمشک و مخارج و حقوق اداره معادن