×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد فوق العاده مامورین اعم از ثابت و موقت در خارج از کشور


گزارش کمیسیون شماره 8 مبنی بر تایید گزارش کمیسیون های مربوط مجلس شورای ملی دائر بررد تصویبنامه های راجع به تشکیل سازمان مسکن و تنظیم یک برنامه صحیح و بلند مدت برای خانه دار ساختن کارمندان دولت


تشکیل هیئت عالی نظارت بر صنایع قند


تصویبنامه در مورد ارسال مجانی مراسلات و مکاتبات رسمی اداری خانه های انصاف


اصلاح ماده 2 آئین نامه اجرائی قانون مربوط به سپاه بهداشت


تصویبنامه در مورد انحلال انجمن شهر گمیشان


انتخاب آقایان دکتر آموزگار وزیر دارائی و دکتر نصیری وزیر مشاور و دکتر کشفیان وزیر مشاور بعنوان نمایندگان سهام دولت در مجمع همگانی فوق العاده صاحبان سهام بانک ملی ایران


انتخاب تیمسار سرلشکر علیمحمد خادمی برای مدت چهار سال دیگر بسمت عضو اصلی هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران


اجازه استخدام کارمند فنی و اداری و کتابدار و مترجم به دانشگاه تهران


اجازه تاسیس کارخانه ساخت باطری خشک جهت مشارکت با شرکت لایمن


انتخاب آقای مهندس روحانی وزیر آب و برق بسمت عضو مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ملی نفت ایران


انتخاب آقای شجاع الدین ملایری برای مدت سه سال بسمت ریاست هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی شیلات ایران


تصویبنامه در مورد تغییر نام چهار محل از جزایر و بنادر


اجازه تاسیس کارخانه داروسازی جهت مشارکت با شرکت سهامی تجارتی مدن


اجازه تاسیس کارخانه ساخت و مونتاژ کامیونهای ( ماک ) با مشارکت شرکت سهامی تولیدی و صنعتی اتومبیل سازی کاوه


انتخاب آقای مهندس شالچیان وزیر راه بسمت نماینده سهام دولت در مجمع عمومی شرکت سهامی هواپیمائی ملی ایران


انتخاب مجدد جناب آقای حسن زاهدی بمدت 3 سال دیگر بسمت رئیس کل بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستائی ایران


تصویبنامه در مورد اجازه استخدام به وزارت آبادانی و مسکن


تصویبنامه در مورد اجازه استخدام در سازمان چای و سایر ادارات تابعه


تصویبنامه در مورد استخدام کار آموزان مؤسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران