×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127606810 در تماس باشید.

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص کاغذسازی از ایتالیا


قانون اجازه استخدام یک نفر طبیبه متخصصه در امراض نسوان از اتباع دولت فرانسه


قانون تجدید کنترات مادموازل دکتر پن متخصصه در امراض نسوان


قانون اجازه استخدام مادموازل پن تبعه دولت فرانسه و متخصصه در امراض نسوان


قانون اجازه استخدام هفت نفر معلم از فرانسه برای تکمیل و اصلاح مدارس عالیه


قانون استخدام پروفسور ارنست هرتسفلد تبعه دولت آلمان برای معلمی السنه قدیمه و تاریخ قدیم ایران


قانون اجازه استخدام یک نفر طبیب متخصص از آلمان یا فرانسه به سمت مشاور فنی اداره صحیه و ریاست مریضخانه جدید تهران


قانون اجازه پرداخت سالی پنج هزار تومان علاوه بر حقوق معلمی به مسیو هس به عنوان مشاوری حقوق دوائر دولتی


قانون تجدید استخدام مادام آندره هس مدیره و معلمه دارالمعلمات


قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص فرانسوی برای مدیریت موزه و کتابخانه و عتیقات


قانون استخدام دو نفر معلم از مملکت آلمان برای مدرسه صنعتی فارس


قانون اجازه استخدام یک نفر بلژیکی جهت ریاست کل گمرکات


قانون اجازه استخدام یازده نفر مامور بلژیکی جهت اداره کل گمرکات ایران


قانون اجازه استخدام مسیو هوفمان


قانون هشت هزار تومان اعتبار اضافی جهت حقوق متخصص بانک ملی


قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصصین مالی از سویس و آلمان


قانون اجازه استخدام متخصص بانک از اتباع مملکت سویس یا آلمان برای مدت سه سال


قانون استخدام مسیو مارتین تبعه دولت آلمان برای تاسیس کارخانه آهن ذوب کنی


قانون اجازه استخدام مسیو پاپاریان معلم دواسازی برای مدت دو سال و نه ماه


قانون اجازه تجدید کنترات مسیو پاپاریان معلم دواسازی