×
×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک


قانون اجازه عدم رعایت ماده 27 و قسمتی از ماده 44 قانون تجارت نسبت به تشکیلات و اساسنامه شرکت سهامی بانک ملی ایران و شرکت سهامی بانک پهلوی


قانون اجازه تبدیل رتبه های اداری به رتبه های قضایی در مورد فارغ التحصیلهای مدرسه عالی حقوق یا سیاسی تا مدت شش ماه


قانون انحصار دولتی تریاک


قانون محاکمه وزرا و هیات منصفه


قانون امکان تبدیل حبس در امور خلافی و حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی


قانون تخفیف اجرت اعلان برای ثبت املاک کمتر از یک هزار تومان


قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت


تصمیم متخذه کمیسیون برنامه مشترک مجلسین در مورد چهار فقره طرحهای اجرایی


قانون اجازه پرداخت کمبود اعتبار حقوق و مزایای افسران و افراد ژاندارمری و فوق العاده پاسبانان و سرپاسبانان شهربانی کل کشور


آیین نامه پرداخت کمک به کارمندان اداری و وزارت دادگستری و ثبت اسناد


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد کارمندانی که با رتبه قضایی در وزارتخانه ها و ادارات دولتی و موسساتی که با سرمایه دولت اداره می شوند مشغول خدمت می باشند


قانون بودجه سالهای 1334 و 1335 مجلس شورای ملی


تصمیم کمیسیون بودجه در مورد اجرای تبصره 15 قانون بودجه سال 1334 کل کشور راجع به حقوق بازنشستگان


قانون مربوط به اجازه اختصاص ده میلیون دلار از اعتبار قرضه آمریکا برای کمک به بودجه سال جاری کشور


قانون مربوط به اجازه پرداخت سی میلیون ریال اعتبار هزینه انتخابات نوزدهمین دوره مجلس شورای ملی


تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی دایر به اجازه استخدام عده ای آموزگار دبیر دانشیار و پزشک


قانون راجع به اجازه پرداخت یکصد و پنجاه میلیون ریال از درآمد نفت به بانکهای ساختمانی - رهنی و کشاورزی


قانون راجع به اعطا بیست میلیون ریال اعتبار اضافی به وزارت دارایی


تصمیم متخذه کمیسیون مشترک برنامه مجلسین در مورد برنامه تفصیلی تکمیل کارخانجات کنسرو و خشکبار