×

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

تصویبنامه در مورد حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار و امور اجتماعی


اصلاح تصویبنامه موضوع واگذاری پنجاه و پنج درصد ( 55% ) سهام سه شرکت عمران شهرهای جدید سهند ، هشتگرد و بهارستان


تصویبنامه راجع به اصلاحات تقسیماتی در استان فارس


آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاههای اجرائی


موافقتنامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی


مصوبه شورای عالی اداری راجع به شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سازمان اوقاف و امورخیریه


مصوبه شورای عالی اداری درخصوص انحلال بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی از ابتدای سال 1384


درخواست مراجعه به آراء عمومی موضوع اصل 59 قانون اساسی از مصادیق مصوبات مجلس شورای اسلامی است و باید طبق اصل 94 قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود


تفویض اختیار دولت ، موضوع اصل (127) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمهور محدود به امور اجرائی است


اصل 55 قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی محدود به همان موارد است


همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل 138 قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است ، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است


عدم ترتیب اثر دادن قضات دادگاهها به تصویب نامه‎ها و آئین نامه‎های دولتی خلاف قانون محدود به مصوبات قوه مجریه است نه مصوبات مراجع دیگر


تصویب مصوبه ای جدید به همان مضمونی که قبلا ابطال شده است بر خلاف نظر تفسیری شورای نگهبان محسوب میشود


ابطال ماده 14 و تبصره آن از آئین نامه اجرائی قانون واگذاری پرداخت حقوق و مزایای ماهانه وراث شهدا و مفقودین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کارمندان کشوری به بنیاد شهید انقلاب اسلامی


دادگاه دعوی را فقط باتوجه به صورتی که مدعی برای آنان قائل است مورد رسیدگی قرار می دهد - صلاحیت دادگاه عمومی برای مطالبه وجه ناشی از کسر تخلیه کالا


الزام واحدهای تولیدی واقع در داخل شهرکهای صنعتی حوزه استحفاظی شهرها به پرداخت عوارض فروش به میزان نیم درصد به شهرک محل وقوع واحد تولیدی و نیم درصد به شهرداری مربوط


لزوم افزایش مستمری واجدین شرایط به نسبت افزایش هزینه زندگی درهرسال فارغ از تاثیر نسبت مدت برقراری مستمری


ابطال مواد11و15 آئین نامه اجرائی بند( 5 ) جزء ( ب ) ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون اصلاح مواد72 و77 تبصره ماده 76 قانون تامین اجتماعی بر اخذ غرامت هرگونه عارضه ، حادثه و غرامتهای ناشی از بیماری ازکارافتادگی و غیره از کارفرما


ارزش و اعتبار تحصیلی گواهینامه های تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی همانند مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی است


هنگام بازنشستگی یا فوت یا ازکارافتادگی معادل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان خواهد بود